Συνήθεις θεραπείες

Χειρουργική με διεγχειρητική χρήση υπερήχων
Χειρουργική καρκίνου μαστού
Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού
Μαστεκτομή
Ογκοπλαστική χειρουργική
Συμπληρωματικές θεραπείες
Αισθητική ανάπλαση θηλής μαστού
Γυναικομαστία
Resize Fonts
Contrast